Des gansters réagissent à la montée de la peste brune.

Lees dit artikel in het Nederlands -> NL

Avec pour motivation la lutte pour un avenir digne, décent et solidaire, des gangstères et gangsters se sont associés ce mardi au rassemblement contre la montée de la peste brune en Belgique et en Europe.

2019 05 28
Partagez cet article !
Retour Haut Texte FR
* * * * * *

De Gangsters reageren op de terugkeer van de bruine pest

Vanuit hun inzet voor de strijd voor een waardige, degelijke en solidaire toekomst hebben gangsteressen en gangsters dinsdag deelgenomen aan de betoging tegen de wederopkomst van de bruine pest in België en Europa.

Zie foto’s hierboven

Retour en haut (FR)Terug naar Boven (NL)

Partagez cet article / Deel dit artikel !