Reportage sur le GANG dans « Syndicats », l’organe de la FGTB.

Lees dit artikel in het Nederlands -> NL

Le contenu ci-dessous est directement diffusé au départ du site de la FGTB « SYNDICATS MAGAZINES »
(utilisez « l’échelle » sur le bord droit de l’image ci-dessous pour faire défiler l’article)

Partagez cet article !
Retour Haut Texte FR
* * * * * *

Nederlandse vertaling van het verslag over de GANG in « Syndicats », het orgaan van de ABVV

Bejaard…. en kwaad

Je kunt ze regelmatig ontmoeten tijdens betogingen. Trots zwaaien ze met hun Kalasjnikovs (van karton!) en ze dragen T-shirts met de naam van hun ‘bende’. Het is de” Bende van Razende Ouderen”. Ouderen die niets meer te verliezen hebben, die opkomen voor een waardige oude dag voor de huidige en de toekomstige generaties.

We ontmoetten de peetvader, Pierre, vergezeld door Anne, Jean-Jacques, Nadine en Denis, gangsters van het eerste uur. Het begon allemaal op een feestje met vrienden. Een van hen, een kunstenaar, vertelde daar dat zijn pensioen slechts… 600 euro netto per maand bedroeg! Verontwaardigd besloten ze in actie te komen en om een ​​burgerbeweging te creëren, inclusief en onafhankelijk, van gelijk welke partij maar met een duidelijke visie voor betere leefomstandigheden voor de bejaarden.

Oude mensen, gedreven door woede tegen onrecht. “We willen actief blijven, maar met een goed humeur, want humor is meer dan gewoon maar eisen” legt Denis met een grote glimlach uit.

De Bende van Razende Ouderen zag het licht in 2018. Haar eerste grote actie was de overhandiging van een open brief aan het kabinet van premier Charles Michel. Daarna verzette de bende zich tegen pensioensysteem met punten en betwistte ze het feit dat de pensioenen elk jaar bedisseld worden in het kader van de schuldenlast en de staatsbegroting. Het is een groep van kwieke bejaarden gedreven door woede tegen onrecht, zoals Denis, actief lid van de Gang des Vieux en Colère, 68 jaarzegt: “We tellen momenteel ongeveer 14 000 leden en sympathisanten, gepensioneerden of op brugpensioen. Anderen zijn begaan met de omstandigheden waarin de “oude” mensen leven.” Jean-Jacques, de klusjesman van de groep bijgenaamd ‘MacGyver’ voegt eraan toe: “Ze geven vandaag een negatieve betekenis aan het woordje ‘oud’. Allez, het is toch geen schandaal om oud te worden zeker. Ik voel me in elk geval niet oud! « . De actieve leden van de Bende hebben allemaal een verschillende achtergrond. Ze komen uit alle lagen van de bevolking: arbeiders, zelfstandigen, kunstenaars, ambtenaren… en delegees, in het bijzonder van het ABVV. “Binnen de groep brengt iedereen zijn vaardigheden mee: grafisch ontwerp, proeflezen van teksten, IT, rechtsbijstand, acties plannen, muziek maken, cabaret opvoeren… Alles met plezier en vol goed humeur! » verzekert Nadine.

De bende is kwaad

Momenteel zitten heel wat ouderen in België in diepe moeilijkheden. De bende ziet er vooral drie en niet de minste: de te lage pensioenen, de digitale kloof en de misbruiken in verpleeginstellingen.

Met hun huidig pensioen kunnen de ​​mensen geen een waardig leven leiden. Vrouwen, die vaak een deeltijdse baan hebben gehad, lijden daar het meeste onder. Pierre voorziet dat “met de stijgende energieprijzen de situatie algemeen en nog erger gaat worden. We zullen het pas over een paar maanden ondervinden, wanneer de jaarlijkse rekeningen zullen voorgeschoteld krijgen… Daarbij komt de digitale kloof die de ouderen volledig buiten spel zet op alle gebied: een ​​afspraak maken in het ziekenhuis, contact op nemen met de pensioendienst, met de mutualiteit, dat moet je allemaal via de computer of de smartphone kunnen doen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat ze het betalen met contant geld willen afschaffen.” De bende wijst ook op de misstanden die bestaan in verpleeghuizen en die door de coronacrisis nog erger zijn geworden. Amnesty International heeft met een onderzoek bevestigd dat de verpleegtehuizen en hun bewoners tijdens de gezondheidscrisis in de steek gelaten zijn door onze beleidvoerders.

Hun belangrijkste eisen zijn:

Verhoging van het wettelijk minimumpensioen tot 1.690 euro netto per maand voor allen. Pensioen moet een recht blijven en niet afhangen van een volledige loopbaan. “Momenteel hangt het pensioen een af van het werk. Het zou eerder een kwestie van solidariteit moeten zijn. Je moet het geld halen waar het zit” stelt Pierre, de peetvader van de bende, en de belastingontduiking en de liberale visie van de regering, « we moeten ook de pensioenleeftijd terug naar 65 verlagen, en niet optrekken naar 67 zoals de regering Michel heeft voorgesteld ». De bende eist ook erkenning van het zwaar werk om recht te krijgen op een vervroegd pensioen.

Hulp aan gepensioneerden in moeilijkheden met de vervanging van de IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen) door een “minimum menswaardig universeel (voor iedereen)” pensioenvan 1.690 euro netto per maand. Daarvoor is het ook nodig om de belastingdrempels te verhogen om de ouderdomspensioenen pas boven 1.690 euro te belasten.

Een ander punt dat de bende nauw aan het hart ligt is het aanstellen van een « delegee voor de rechten van de bejaarden », met toezicht en verantwoordelijkheid voor de levensomstandigheden en het respect voor de mensenrechten van de bejaarden, in het bijzonder in de verpleeginstellingen.

« Geef ons onze schat terug! » »

Petities, publicatie van tijdschriften, sit-ins, deelname aan demonstraties, … “  Er wordt alleen naar ons geluisterd als we de straat op gaan. We moeten ons niet laten doen, wij die niets meer te verliezen maar tijd te over hebben. Veel tijd…”, zegt Anne langs haar neus weg. “Gedurende de 4 jaar dat we bestaan, hebben we veel spectaculaire acties gevoerd”, herinnert Nadine zich. In december 2019 sloten bendeleden, verkleed als piraten, zich aan bij de « Tax Justice Flashmob » en vielen een Delhaize-winkel binnen terwijl ze schreeuwden: « Geef ons onze schatkist terug! » « . Het doel van deze actie was om de belastingontduiking door grote bedrijven en concerns aan de kaak te stellen, omdat ze de financiering van de sociale zekerheid en de pensioenen ontwrichten.

Acties die vruchten afwerpen!

Op 22 november 2021 verzamelde de Gang van Razende Ouderen zich vóór de Pensioentoren in Brussel. Hun doel? Maatregelen eisen voor de IGO-begunstigden. Een wijziging van de verificatie van effectieve woonst en een versoepeling van de voorwaarden tot verblijf in het buitenland voor IGO-begunstigden. Voor hen waren namelijk slechts 29 dagen verblijf in het buitenland toegestaan. Bovendien moest een postbode de aanwezigheid in huis van de begunstigden controleren.

Dankzij deze mobilisatie zijn hierin verschillende wijzigingen aangebracht. Vooreerst een discretere en minder ingrijpende verificatieprocedure, met een aangetekende brief. Ook worden bepaalde categorieën personen, zoals de ingeschrevenen bij het OCMW, de bewoners van rusthuizen en de 80-plussers, niet meer vervolgd. Tot slot is er een versoepeling gekomen van de beperkte reisdagen naar het buitenland. “Dit zijn kleine overwinningen, maar er zijn nog veel onrechtvaardigheden. We zetten onze strijd voort zodat toekomstige generaties waardig ouder kunnen worden. »

Partagez cet article / Deel dit artikel !
Ce contenu a été publié dans Article ABONNES. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.